Jakie są sposoby naprawy drogi asfaltowej ?

Istnieje kilka sposobów naprawy drogi asfaltowej, w zależności od stopnia uszkodzenia nawierzchni. Oto kilka przykładów:

  • Naprawa za pomocą uzupełnienia ubytków: Małe ubytki w nawierzchni asfaltowej mogą być uzupełnione za pomocą specjalnego kruszywa asfaltowego lub mas bitumicznych.
  • Naprawa za pomocą wymiany fragmentów nawierzchni: Jeśli uszkodzenie jest bardziej zaawansowane, może być konieczna wymiana fragmentów nawierzchni asfaltowej.
  • Naprawa za pomocą warstwy wierzchniej: W przypadku drobnych uszkodzeń nawierzchni asfaltowej, można zastosować warstwę wierzchnią, która pokryje uszkodzenia i zapewni nową, gładką powierzchnię.

Interesuje Cię temat nawierzchnie asfaltowe – sprawdź www.inpro-bud.pl